Výberové konanie na tlač ročenky

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrova 8, 815 72 Bratislava

Vyhlasuje výberové konanie na obstarávateľa na tlač a dodávku Ročenky odbojárov 2016.

Obstarávateľ sa zaviaže, že vytlačí titul Ročenka odbojárov 2016 podľa nasledovných požiadaviek a náklad doručí podľa určených počtov na miesta určené vyhlasovateľom výberového konania:

 

Formát: A4
Počet strán: 120 + 4
Farebnosť: plnofarebná
Väzba: lepená
Papier: 4 strany, obálka LVC do 150 gr.,  120 vnútorných strán SC cca 60gr.
Dovoz: na 3 – 4 miesta v Bratislave
Náklad: Kalkuláciu prosíme na tieto počty: 7000 ks, 7500 ks a 8000 ks
Záväzný termín expedície: 28. 10. 2015

Tlačové podklady budú víťazovi výberového konania (resp. na ním určenú adresu) doručené v elektronickej podobe najneskôr dňa 19. 10. 2015.

O víťazovi rozhodne najnižšia cena v súbehu s poskytnutými zárukami na kvalitu tlače.

Cenové ponuky očakávame v uzatvorenej obálke do 12. 10. 2015 do 12.00 hod.

Otváranie obálok na výberové konanie sa uskutoční dňa 13. 10. 2015 o 10.00 hod. v priestoroch vyhlasovateľa výberového konania na ulici Štúrova 8 (2. poschodie), Bratislava.

 

Za správnosť: predseda SZPB Ing. Pavel Sečkár, PhD. 

V Bratislave dňa 23. 9. 2015

20
okt
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*