Vyhlásenie ČSBS a SZPB, Kyjov

Vyhlásenie ČSBS a SZPB

ku svojim členom a občanom ČR a SR

  

zo dňa 14.–15. septembra 2016

V dňoch 14.–15. septembra 2016 sa v Kyjove konalo pracovné stretnutie Výkonného výboru ÚV ČSBS a Predsedníctva Ústrednej rady SZPB, ktoré sa zaoberalo ďalším vývojom spolupráce ČSBS a SZPB, ktoré si pripomínajú 70. výročie Svazu národní revoluce (zakladateľa ČSBS) a 1. zjazdu slovenských partizánov, ktorý položil základ na vznik SZPB.

Účastníci stretnutia si pripomenuli, že historicky vychádzajú zo základov, ktoré boli dané spoločným bojom Čechov a Slovákov proti nacizmu a fašizmu, ktorý v rámci 2. svetovej vojny vyvrcholil na Slovensku Slovenským národným povstaním v roku 1944 a v Čechách a na Morave v roku 1945 Májovým povstaním českého ľudu.

So znepokojením pozorujeme postupný nástup neofašistických prejavov v oboch svojich štátoch a ich zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Nepochybne sa dajú podobné tendencie časom očakávať aj v Českej republike, realizujúce sa v tzv. „sudetonemeckých“ krajanských združeniach (ako napr. v Sudetonemeckom krajanskom združení v Čechách, na Morave a v Sliezsku), ktorých predchodcovia sa v predvojnových a vojnových rokoch podieľali na rozbití Československa. S týmito tendenciami sa nie je možné zmieriť a preto je nutné zintenzívniť osvetovú prácu nielen smerom ku svojej členskej základni, ale aj k širokej verejnosti, k politikom a predovšetkým ku mladej generácii, školám všetkých druhov a stupňov. Generácie po nás musia vedieť, čo to bol nacizmus a fašizmus a kam v spoločnosti smeruje!

Vyzývame orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré majú priamy vplyv na výchovu a vzdelávanie mladej generácie, aby skvalitnili výučbu dejín a posilnili vlasteneckú výchovu proti rôznym prejavom extrémizmu, fašizmu a neonacizmu.

ČSBS a SZPB verejne prezentovanými stanoviskami protestujú proti zlyhávaniu štruktúr Európskej únie vo vzťahu k utečencom a podporujú stanoviská svojich ústavných a štátnych predstaviteľov proti akýmkoľvek kvótam, ktoré by mali členským štátom EÚ v tomto smere čokoľvek diktovať. ČSBS a SZPB vítajú vznik spoločnej obrannej stratégie, spoločnú ochranu hraníc EÚ a podporujú v tomto smere stanoviská, prezentované premiérmi oboch štátov.

ČSBS a SZPB navrhujú, aby v ČR bol ustanovený 29. august ako „významný deň“, ktorý bude i v českých kalendároch pripomínať Slovenské národné povstanie ako dôležitý medzník pre súčasnú slobodu oboch národov. Na Slovensku by obdobne mal byť znova ustanovený 28. október ako štátny sviatok –  Deň vzniku Československé republiky, ktorý výrazne napomohol slobode a samostatnosti slovenského národa.

ČSBS a SZPB sa budú usilovať o vytvorenie širokej domácej antifašistickej platformy a prehlbovať  spoluprácu so zahraničnými antifašistickými organizáciami i organizáciami združenými vo FIR.

 

V Kyjove dňa: 15. septembra 2016

 

Vyhlásenie za oba zväzy podpísali:

Predseda ČSBS Ing. Jaroslav Vodička a predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD.

21
sep
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*