Vyhlásenie delegátov XVI. zjazdu SZPB

VYHLÁSENIE
delegátov XVI. zjazdu SZPB,
konaného dňa 20. júna 2015 v Banskej Bystrici

 

My, delegáti XVI. zjazdu SZPB, zastupujúci vyše 19 tisícovú členskú základňu, pokladáme za svoju historickú povinnosť neohrozene chrániť odkaz protifašistických bojovníkov, ktorý sa kul v oslobodzovacích bojoch 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.

V tejto súvislosti dôrazne upozorňujeme, že sme stále pripravení vystúpiť a už aj vystupujeme proti falšovaniu výsledkov 2. svetovej vojny, zakotvenými víťaznými mocnosťami. Zároveň vystupujeme proti porušovaniu ľudských práv a slobôd, proti obmedzovaniu demokratických inštitútov a inštitúcií a aj proti duchovnému i fyzickému násiliu. Pevne stojíme na platforme slobody a demokracie, antifašizmu a antinacizmu  a vždy sa postavíme na odpor rasizmu, xenofóbii a iným intolerantným postojom a konaniam.

 

Na zaujatie rovnakého postoja vyzývame celú verejnosť Slovenskej republiky a teda nielen jej zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Od tých žiadame konať v duchu zákonov nekompromisne, ale predovšetkým preventívne.

 

Slovenská verejnosť veľmi citlivo vníma, čo sa okolo nás deje. Osobitne blízko našich hraníc. Občania Slovenskej republiky si preto zásadné protifašistické postoje priam vyžadujú. Jednoznačným dôkazom toho je úroveň a trend, ako akceptujú Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Odzrkadlením ich postojov je, že iba za obdobie od ostatných výročných členských schôdzí ZO SZPB, čiže od 1. decembra 2014 (do 15. mája 2015), vstúpilo do našich radov 1361 nových členov. Presvedčivejší dôkaz o motivačnej sile antifašistickej a antinacistickej myšlienky azda ani neexistuje.

 

V minulom roku sme si pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania a v tomto Deň víťazstva nad fašizmom.  Čoskoro si pripomenieme aj koniec 2. svetovej vojny vo svete. Naša generácia jednoznačne vie, že išlo o víťazstvá dobra nad zlom a slobody nad tyraniou. Tento názor, ktorý bol ešte donedávna pevný ako kameň, začína niekomu prekážať. Akoby objektívna historická pravda bola tovarom, ba dokonca marketingovým nástrojom, na skryté a nenaplnené ašpirácie o svetovládu.

 

Všetko zlé, je na niečo dobré. V tomto prípade je to na oddelenie zrna od pliev. Naším členom a sympatizantom začína byť zo dňa na deň jasnejšie, kto je kto? Kto je ľudsky úprimný bojovník s fašistickou a nacistickou neprávosťou a kto sa na takého iba štylizuje.  Želáme preto všetkým naším členom a sympatizantom aby sa im pri vnímaní týchto postojov nikdy nezakalil zrak.

 

Tešme sa, že ešte aj v deň konania XVI. zjazdu SZPB máme vedľa seba skutočných frontových bojovníkov s fašizmom a nacizmom, ale aj jeho nezdolné obete! Áno, je ich už len pár. Preto sa my, delegáti XVI. zjazdu SZPB, obraciame na poslancov NR SR a vládu SR, aby zintenzívnili pozornosť ich osobitne materiálnemu a zdravotnému zabezpečeniu. Skúsme týmto naším hrdinom ešte raz dokázať, že naša generácia si vie vyrovnávať morálne dlhy.

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa nevzdá odkazu svojich hrdinských predkov. Nevzdal sa ho doteraz a nevzdá sa ho v budúcnosti. Našou najsilnejšou zbraňou je pravda a morálka. Pravda o minulosti i o dnešku. Toto je zdroj, kde pramení čistota našej domácej i zahraničnej autority.

 

V Banskej Bystrici  20. 6. 2015Delegáti XVI. zjazdu SZPB

 

 

23
jún
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*