Vyhlásenie – Kremnička

Vyhlásenie
Oblastného výboru SZPB v Banskej Bystrici  a účastníkov pietnej spomienky
pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke

 

My, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a priami účastníci národnooslobodzovacieho boja, sme vždy stáli a stojíme aj teraz v prvých radoch zápasu proti akýmkoľvek prejavom neofašizmu a intolerancie u nás doma i vo svete.Zároveň s hlbokou úctou a pietou spomíname na tých, ktorí bojovali za mier a slobodu, či dokonca v tomto zápase položili svoje životy.

Dnes, keď si pripomíname 70. výročie posledných tragédií masových vrážd v Kremničke v januári1945, uvedomujeme si viac ako inokedy hrôzy fašizmu, ako aj potrebu konkrétnych činov proti ich opakovaniu v akejkoľvek podobe. Je zarážajúce, že sa v súčasnosti – 70 rokov po porážke fašizmu a nacizmu – v našej spoločnosti nájdu ľudia, ktorí sa neštítia velebiť vojnový Slovenský štát. Známe sú kontroverzné výroky a činy predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja -za všetky hovorí vyvesenie čiernej zástavy na budove úradu BBSK počas celoštátnych osláv 71. výročia SNP. Pripájame sa aj k úsiliu širokej medzinárodnej verejnosti, v mene ktorej OSN vyhlásila 9. november za medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu. Preto považujeme za neprijateľné, keď v susednom Poľsku likvidujú pomník sovietskeho generála I. D. Čerňachovského, ktorý tam padol, keď na Ukrajine vyhlasujú za národných hrdinov Stepana Banderu a jeho stúpencov, keď v Lotyšsku oslavujú príslušníkov jednotiek SS. Nie je v poriadku, keď na oslavách Dňa obetí Dukly neveje zástava Ruskej federácie ako nástupcu Sovietskeho zväzu a neznie jej hymna.

My, účastníci zasadanie Oblastného výboru SZPB v Banskej Bystrici a pietneho zhromaždenia pri pamätníku 747 obetí v Kremničke, vyzývame verejnosť, aby aktívne podporovala všetky aktivity zamerané k potláčaniu  prejavov neofašizmu, neonacizmu, xenofóbie, intolerancie, extrémizmu, antisemitizmu, terorizmu, skresľovaniu a prekrúcania historických faktov.

V súvislosti s aktuálnym vývojom udalostí v Európe a vo svete vyzývame všetky základné organizácie a oblastné orgány SZPB, aby podporili stanoviská vlády Róberta Fica k riešeniu pálčivých problémov dnešnej doby, súvisiacich najmä s vlnou imigrantov na európsky kontinent.

Opätovne žiadame primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, aby v spolupráci so štátnou správou a samosprávou prijali projekt na revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky v Kremničke.

Apelujeme na predstaviteľov informačných prostriedkov,no najmä verejnoprávnej RTVS, aby vo svojej činnosti vytvárali širší mediálny priestor na objektívnu prezentáciu národnooslobodzovacieho boja, jeho výsledkov a odkazu.

Vyslovujeme poďakovanie Národnej rade SR a vláde za to, že sa SZPB stal organizáciou, ktorá má zákonom garantované dôstojné postavenie v spoločnosti, čo je obsiahnuté aj v záveroch XVI. zjazdu SZPB, ktorý sa konal v júni tr. v Banskej Bystrici.

Večná sláva a úcta účastníkom národnooslobodzovacieho boja a tým, ktorí v boji proti fašizmu položili svoje životy.

V Banskej Bystrici 12. novembra 2015             

Oblastný výbor SZPB v Banskej Bystrici a účastníci pietnej spomienky pri Pamätníku obetí fašizmu v Kremničke

18
nov
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*