Vyhlásenie, Oblv SZPB Nitra

Vyhlásenie

predsedníctva Oblastného výboru SZPB  v Nitre k nárastu prejavov extrémizmu  a neofašizmu v našej spoločnosti.

 

V súčasnej dobe sa občania Nitry a jej okolia, v spolupráci so zastupiteľstvami miest a obcí  pripravujú na dôstojné pripomenutie si 72. výročia Bratislavsko-brnianskej operácie 2. UF Červenej armády a 1. rumunskej armády, ktoré v priebehu 8 dní porazili vojská nemeckých okupantov a priniesli slobodu a mier do nášho kraja. Členovia našej oblastnej organizácie SZPB však s veľkým znepokojením sledujú, ako sa v slovenskej spoločnosti a v Európe čoraz viac aktivizujú extrémne pravicové sily.

Nadobudli sme presvedčenie, že výzva a čiastkové opatrenia vlády proti prejavom extrémizmu a neofašizmu nestačia. Svedčia o tom aj prípady, keď vo verejnoprávnej televízii uvedú film, ktorý bagatelizuje zločinnú činnosť členov pohotovostných oddielov  Hlinkovej gardy, keď inštitúcie, akou je Matica slovenská alebo Ústav pamäti národa, vydávajú, alebo umožňujú svojim pracovníkom vydávať knihy  či video, ktoré skrytou formou obhajujú to, čo sa dialo vo vojnovej Slovenskej republike, obhajujú jej predstaviteľov.

Takáto činnosť a postoje inštitúcií nás prekvapujú o to viac, že sú financované zo štátneho rozpočtu a že podľa príslušných zákonov SR a Ústavy SR majú podporovať rozvoj demokratickej spoločnosti.

Poučení osudom a skúsenosťami našich predkov  a ešte žijúcich členov SZPB, ktorí sa odhodlane zapojili do ozbrojeného zápasu s fašizmom a jeho domácimi prisluhovačmi, ktorí napriek smrteľnému  nebezpečenstvu pomáhali prežiť prenasledovanie klérofašistického režimu  a nemeckých okupačných vojsk, obraciame sa v mene našich členov a predstaviteľov nášho Zväzu, aby s našimi obavami z ďalšieho vývoja v našej spoločnosti oboznámili najvyšších predstaviteľov SR. Že ich žiadame, aby svojim vplyvom zabezpečili prísne postihy prejavov rasizmu a netolerancie k ľuďom inej pleti, národnosti a vierovyznania, že polícia, prokuratúra a súdy budú nekompromisne postupovať proti prejavom nenávisti, násilia a neofašizmu v akejkoľvek podobe. V tomto smere budeme aktívne podporovať všetkých demokraticky zmýšľajúcich a konajúcich občanov, všetky štátne a samosprávne orgány, inštitúcie a spoločenské  organizácie.

V Nitre, dňa 2. marca 2017

Členovia Oblastného výboru SZPB Nitra

 

23
mar
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*