Vyhlásenie, OblV SZPB Prešov

Vyhlásenie

OblV SZPB v Prešove k súčasnej bezpečnostnej situácii vo svete

 

     OblV SZPB v Prešove je i po 72. rokoch, ktoré uplynuli od oslobodenia nášho mesta a neskôr i celého Slovenska, znepokojený súčasnou bezpečnostnou situáciou v Európe i vo svete a má vážne obavy o zachovania mieru a stability na našom kontinente.

SZPB a predovšetkým ešte žijúci priami účastníci protifašistického odboja si uvedomujú cenu takmer 70 miliónov celosvetových obetí, ktorú predložila ľudstvu 2. svetová vojna. Z toho bolo vyše 35 miliónov zo slovanských štátov, osobitne z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Poľska, Juhoslávie a nemalé obete na oltár slobody položili i ľudia zo Slovenska.

Preto nás znepokojujú súčasné vojnové konflikty vo svete – v Afganistane, Iraku, Sýrii, Jemene, občianska vojna na východe Ukrajiny, rovnako ako migračná kríza a posilňovanie pozícií NATO v Poľsku, v Pobaltsku a na Balkáne. Tieto skutočnosti sú jasným dôkazom, že nový svetový vojnový konflikt reálne hrozí. Prezidentská kampaň v USA, vojna v Sýrii, nekontrolovateľný prílev migrantov do Európy, sankcie voči Rusku za Krym dali tzv. mienkotvorným médiám, vrátane našich, jasný signál, proti komu a kde sa bude budúca vojna viesť. To vytvára živnú pôdu pre rast extrémizmu, nacionalizmu, neofašizmu, rasovej neznášanlivosti, nenávisti, násilia a napätých medzinárodných vzťahov i medziľudských vzťahov. Také prejavy badáme nielen za hranicami našej republiky, ale i u nás doma, zvlášť, keď k tomu prispievajú i niektorí predstavitelia politických strán.

SZPB vyznáva a bojuje za také hodnotové ideály, ako sú demokracia, mier, sloboda humánnosť a priateľstvo medzi národmi. Poučení z minulosti pri zachovaní historickej pamäti, berúc do úvahy použitie atómových zbraní v novom svetovom konflikte, sa pýtame a apelujeme na všetkých politikov u nás doma, v Európe i vo svete v mene čoho a koho majú zomierať naši ľudia i ľudia za hranicami našej krajiny? Veď ľudský život má najvyššiu cenu!

My odpoveď vieme. Preto apelujeme na triezve uvažovanie a zdravý rozum v domácej i medzinárodnej politike. Rokovania, dialóg, diplomacia, spolupráca musí zvíťaziť nad vojenskou silou a rinčaním zbraní!

 

Vyhlásenie bolo prijaté na slávnostnej akadémii dňa 19. januára 2017 pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Prešov

23
mar
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*