Vyhlásenie RF k Osvienčimu

VYHLÁSENIE

RADY FEDERÁCIE

FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA RUSKEJ FEDERÁCIE

v súvislosti so 70. výročím oslobodenia väzňov koncentračného tábora

Osvienčim a Medzinárodným dňom pamiatky obetí Holokaustu

 

Pred 70. rokmi, 27. januára 1945, Červená armáda oslobodila väzňov koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau neďaleko poľského mesta Osvienčim. Totálne vyhladzovanie civilistov a vojenských zajatcov rôznych národností, predovšetkým Židov, Cigánov, Slovanov v nacistických táboroch smrti nemá historické analógie. V tento deň trúchlime a uctievame si pamiatku obetí nemilosrdne zničených nacistickou štátnou mašinériou.

Nie je náhodou, že práve 27. januára – deň oslobodenia Osvienčimu Červenou armádou, bol rezolúciou Valného zhromaždenia OSN spred desiatich rokov vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí Holokaustu. Podľa prezidenta Ruskej federácie týmto jednomyseľným rozhodnutím vyjadrilo medzinárodné spoločenstvo neoblomnú vôľu odovzdať budúcim generáciám pravdu o barbarských zločinoch nacizmu, chrániť ľudstvo pred zlom xenofóbie, rasizmu a extrémizmu.

Na uchovanie historickej pamäti a zamedzenie akýchkoľvek pokusov skresľovania a falšovania výsledkov 2.druhej svetovej vojny kvôli politickej konjunktúre je zameraná aj Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN “Boj proti glorifikovaniu nacizmu, neonacizmu a iných praktík,  ktoré prispievajú k posilňovaniu súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie“, ktorá vzišla z iniciatívy Ruskej federácie a bola prijatá 18. decembra 2014 na 69. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Nie je to len našou povinnosťou, ale aj povinnosťou medzinárodného spoločenstva, vzdať úctu tým, ktorí položili svoje životy v boji proti nacizmu, za slobodu a víťazstvo ideálov humanizmu. Je to povinnosťou všetkých štátov voči ďalším generáciám, ktoré musia vedieť, za akú cenu bolo vydobyté toto veľké Víťazstvo.

Skutočnosť, že svojho času sa v lone európskej civilizácie zrodila beštiálna teória rasovej nadradenosti, opäť dokazuje, že ani technologické výdobytky ani vysoký stupeň kultúry nie sú zárukou proti xenofóbii a rasizmu. Ľudstvo nemá právo strácať ostražitosť.

Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie s veľkým znepokojením konštatuje, že dnes sa znova a znova vynárajú pokusy o sfalšovanie našej spoločnej histórie, snahy urobiť rovnako vinnými za vypuknutie 2.svetovej vojny nacistické Nemecko a Sovietsky zväz, pokladať za rovných si katov a obete nacizmu. Také počínania v modernej Európe už pestujú živnú pôdu na prejavy agresie a neznášanlivosti z národnostných či rasových dôvodov, popieranie práv národnostných menšín a ich nútenej asimilácie, urážky náboženských symbolov a zachovanie hanebnej inštitúcie tzv. bezobčianstva.

Je tragické, že do tohto deštruktívneho procesu sa snažia vtiahnuť aj obyvateľov Ukrajiny, predseda vlády ktorej si dovolil verejne obviniť Sovietsky zväz z “invázie” do Nemecku a na Ukrajinu, a tým urazil v prvom rade ukrajinský ľud, ktorý sa výrazné podieľal na vybojovaní víťazstva a zároveň oveľa viac, ako iné národy, znášal útrapy nacistickej agresie. Rozčarováva skutočnosť, že tieto nepoužiteľné a obsahovo absurdné hodnotenia zástupcu súčasného ukrajinského vedenia, ktoré sú bez akéhokoľvek historického podkladu a nemajú žiadne morálne ospravedlnenie, doteraz neboli odsúdené lídrami väčšiny európskych krajín, mlčanie ktorých pripomína pozíciu ich predchodcov v čase pred 2.svetovou vojnou vo vzťahu k nacistickým agresorom.

Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie rozhodne odsudzuje tieto urážlivé a provokatívne vyhlásenia a vyzýva štátnych a verejných činiteľov, ktorí sú zástancami autentických ľudských hodnôt bez výnimiek a dvojitých noriem, najmä kolegov z parlamentov európskych krajín:

nedopustiť znesväcovanie pamiatky miliónov obetí 2.svetovej vojny, ktoré zahynuli vinou nacistických zločincov a ich pomáhačov, dôrazne odsudzovať prípravy a páchanie takých činov;

stavať sa na odpor velebeniu bývalých členov organizácie “Waffen SS”, nacistického, neonacistického, fašistického a banderovských hnutí, ako aj všetkých iných foriem kolaborantstva a podpory nacizmu;

stíhať tých, ktorí sa dopúšťajú popierania Holokaustu a genocídy proti ”neárijským“ národom, prekrúcajú historické fakty, urážajú pamiatku vojakov – osloboditeľov a oslavujú ich katov.

Rada federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie je presvedčená, že len solidárna vôľa národov sveta je schopná odolať všeobecnej hrozbe neonacizmu a politického extrémizmu na štátnej úrovni v prípade, ak sa k moci dostanú politici a sily, vyznávajúce  nacionalistické myšlienky a ospravedlňujúce zločiny minulosti.

Historické poučenia z Holokaustu nesmú byť nikdy zabudnuté alebo skreslené.

Rada federácie

Federálneho zhromaždenia

Ruskej federácie

13
feb
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*