Vyhlásenie ZO Banská Bystrica – Rudlová

Vyhlásenie
členov ZO SZPB Banská Bystrica – Rudlová

 

Viac, ako rok, so vzrastajúcim znepokojením sledujeme verejné konanie a vyjadrenia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý dlhodobo znevažuje nielen odkaz účastníkov protifašistického a národnooslobodzovacieho boja, ale nepochybne aj presvedčenie a cítenie občanov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mimoriadne nás znepokojuje, že predseda BBSK na masové rozširovanie svojich politických názorov zneužíva tlačoviny, ktoré pod rôznymi názvami nepravidelne vydáva Úrad BBSK. Napriek nesúhlasu poslancov BBSK tým predseda BBSK dlhodobo zneužíva verejné prostriedky pochádzajúce z daní občanov BBSK.

  1. januára 2014 sme predsedu BBSK oslovili otvoreným listom, kde sme ho upozornili, že jeho názory sú v príkrom rozpore s názormi a hodnotovými postojmi väčšiny obyvateľov BBSK. Požiadali sme ho, aby ako vrcholný reprezentant všetkých obyvateľov BBSK podobnými vyhláseniami neznevažoval naše miesto v Európskej únii, demokratické a antifašistické tradície nášho kraja a nezneucťoval tých, ktorí sa s nasadením vlastného života a osobnej slobody zúčastnili protifašistického odboja, a najmä tých, ktorí sa stali obeťami fašistických represálií. Do dnešného dňa nám, občanom BBSK, predseda BBSK neodpovedal.

   Žiadame predsedu BBSK, aby toto naše vyhlásenie uverejnil v tlačovinách kraja, ktoré vydáva za naše dane na prezentovanie a rozširovanie len svojich názorov.

   Súčasne vyzývame orgány činné v trestnom konaní, aby dôsledne preverili, či predseda BBSK Marián Kotleba svojim doterajším konaním vo funkcii predsedu nenaplnil znaky skutkovej podstaty trestných činov:

  1. Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 1 trestného zákona a podľa § 422 Trestného zákona.
  2. Výroba a rozširovanie extrémistických materiálov podľa § 422a a 422b Trestného zákona.
  3. Popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d Trestného zákona.
  4. Hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 Trestného zákona a podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 Trestného zákona.

 

Členovia ZO SZPB v Banskej Bystrici – Rudlovej, 25. novembra 2014

25
nov
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*