Vyšla Ročenka odbojárov 2015

Ročenka odbojárov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 2015, ktorá sa už distribuuje, nevybočuje z radu posledných šiestich ročeniek ani tematicky, ani formou spracovania obsahu.

Zameraním sa opiera o tri priority: po prvé, mapuje v akom stave a v akej kondícii sa momentálne nachádza samotný SZPB? Po druhé, v akom stave je súčasný vzťah k fašizmu a nacizmu celej slovenskej spoločnosti a po tretie, v akom vzťahu je k tejto pliage 20. storočia momentálna Európa i svet?

Odpovedaním na tieto otázky sa Ročenka odbojárov 2015 opätovne stáva nielen čitateľsky príťažlivým, ale aj jedinečným a uceleným produktom tohto zamerania na celom slovenskom mediálnom trhu. Takto si totiž žiadne iné médium nestavia otázky, nehovoriac o tom, že by ešte na ne odpovedalo. V komplexnom vnímaní Ročenky odbojárov 2015 teda vidíme kto je pevný v zásadách protifašizmu, kto a do akej miery je schopný zapredať a zradiť protifašistické zásady za „hodnoty“ obyčajného politikárčenia.

Každá z posledných ročeniek stavala prioritne na okrúhlych ústredných i regionálnych výročiach našich vlastných akcií. A tých je naozaj neúrekom. Máme napríklad podujatia aj vyše päťdesiatročné, no máme aj také, ku ktorým sme sa vrátili po rokoch. Prečo jedni vydržali a prečo sme sa k iným opäť vrátili, i to je námet na zaujímavé pohľady.

Samozrejme, že v tomto roku nebolo možné opomenúť naše hlavné záujmové výročia – 70. výročie SNP a 100. výročie rozpútania Prvej svetovej vojny. Preto majú v ročenke svoje samostatné rubriky.

Ďalšie 70-tky, ako 70. výročie oslobodenia prvej slovenskej obce Kalinova, 70-te výročie Karpatsko-duklianskej operácie a hlavne 70-te výročie ukončenia Druhej svetovej vojny v Európe, to bude už námetom Ročenky odbojárov 2016.

Ročenka odbojárov sa stala uznávaným mediálnym produktom na Slovensku. Vydáva sa v tisícových nákladoch a napr. z Ročenky odbojárov 2013 (náklad cca 7800 ks) vydavateľovi zostali len dva výtlačky. No a keďže od roku 2015 plánujeme rozbehnúť aj nové formy predaja, očakávame ešte vyššie výsledky.

Ročenke odbojárov 2015 neušlo ani to, že na Slovensku musíme opäť zvádzať ozajstný protifašistický boj. Nie síce ozbrojený, no o to viac zákernejší. „Obyčajný november ´89“ zaútočil proti protifašistickým silám hrubo a bez invencií. Osobitne v mestách a na dedinách. V mnohých nám zničil dôkazné artefakty protifašistického boja. Tak, ako nemecký nacizmus pálil v tridsiatych rokoch knihy, tak novembroví „revolucionári“ likvidovali siene revolučných a bojových tradícií, premenúvali ulice, námestia…, odstraňovali a ničili pamätné dosky a vymazávali z celonárodnej pamäte bojovníkov, ktorí aj za nich preliali v boji s fašizmom a nacizmom svoju krv.

V posledných rokoch vyrástli na ich príklade noví neonacistickí bojovníci, ktorí už majú aj metódy kultivovanejšie. Využívajú politickú nezrelosť a nevzdelanosť ľudí, osobitne mladých, a ponúkajú zdanlivo jednoduché recepty na vyriešenie ich sociálnych problémov. Veď práve sociálne problémy ľudí sú najsilnejšou motiváciou na odsúhlasenie akýchkoľvek, no hlavne rýchlych riešení.

 

Ročenke odbojárov 2015 neušla ani spolupráca s naším hlavným zahraničným partnerom ČSBS. Keďže však výroba tohto média má ročnú periodicitu, tak prináša spravodajstvo zo spoločného stretnutia v Bratislave a Limbachu (2013), ale aj historické príbehy českých protifašistov, ktoré tam vtedy zazneli. Poznatky zo stretnutia v Buchloviciach (2014)  už prinesie Ročenka odbojárov 2016.

Budúcoročná ročenka má navyše ašpiráciu, po miernych organizačných zmernách, zmapovať už komplexne udalosti celého roka 2015.

Vladimír Mikunda  

 

Objednávky prijímame na adrese: bojovnik@szpb.sk
Cena ročenky: 2 EUR

24
júl
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*