Výzva k ucteniu si obetí 1. svetovej vojny

Výzva

Oblastného výboru SZPB vo Svidníku Oblastným výborom  SZPB a občanom Slovenska  na   u c t e n i e   si  pamiatky  vojakov

obetí I. svetovej vojny

 

Oblastný výbor SZPB vo Svidníku, na základe iniciatívy Základnej organizácie SZPB v Stropkove, v y z ý v a oblastné výbory SZPB, ako aj občanov Slovenska, aby si v deň 100. výročia vypuknutia  I. svetovej vojny – 28. júla 2014  na všetkých vojnových cintorínoch z tohto  konfliktu  u c t i l i   obete vojny –  vojakov bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie a príslušnosť k bojujúcej strane.

Vzdajme úctu a hold zapálením sviečky, tichou spomienkou, alebo modlitbou, prípadne,  za účasti kňazov všetkých konfesií pôsobiacich v oblasti cintorína, tým, ktorí pre rozpory a túžbe po moci vládcov boli nahnaní ako potrava pre delá a guľky, mnohokrát ani nevediac za čo bojujú.

Prispejme tak k celosvetovému mierovému hnutiu a snahám o zabránenie vojnovým konfliktom.

 

 

Vo Svidníku, 1. júla 2014                                               OblV SZPB Svidník

01
júl
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*