Výzva účastníkov medzinárodného stretnutia veteránov

Výzva

účastníkov medzinárodného stretnutia lídrov veteránskych organizácií štátov antihitlerovskej koalície, venovaného 70. výročiu veľkého víťazstva nad fašizmom v rokoch 1941 – 45.

 

Dnešná generácia veteránov vojny vie veľmi dobre, čo je to vojna. Všetci kráčali jej ťažkými cestami, zblízka videli smrť a peklo fašistických táborov. Vojnový oheň spálil životy vyše 50 miliónov ľudí, obrovské materiálne hodnoty, navždy zničil mnohé pamätníky svetovej kultúry. Doteraz neutícha žiaľ v srdciach ľudí, ktorí stratili svojich príbuzných a blízkych.

V polovici XX. storočia, pred 70-timi rokmi. Európa a svet bojovali a zvíťazili nad smrteľne nebezpečným sociálnym rakovinovým nádorom – nacizmom a fašizmom. Veľké boli obete, neľahké bolo víťazstvo.

Prešli desaťročia. Ľudstvo, uvidiace vlastnú priepasť, sa stalo múdrejším i zodpovednejším. Vyrástla tretia povojnová generácia. Zdalo by sa, že hrozba znovuzrodenia fašizmu a nacizmu musí prejsť do roviny teórie a mravnej časti svetových dejín.

Čo však vidíme naozaj? Že snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú a kto vie akú sociálnu nadvládu, stále žijú a fungujú. Po celom svete sa rodia hnutia a dokonca aj politické strany, ktoré nielen ospravedlňujú, ale aj velebia zločiny nacistov a fašistov. Stará Európa, prejdúc pochodmi pod zástavami „SS“, sa dopracovala k formovaniu a priamemu politickému ovplyvňovaniu neofašistických ozbrojených formácií na pôde Ukrajiny. Boli tu vypestované ozbrojené zoskupenia neofašistického zamerania, diktujúce svoju vôľu už aj vlastnému národu a správajúce sa voči nemu ako voči zotročenému.

 

My, veteráni antifašistických veteránskych organizácií:

  • Vyjadrujeme nádej, že svet, Európa sú pripravení odvážne sa pozrieť sami na seba, neodvracajúc zrak od vlastného odrazu, na ktorom sa zreteľne črtá svastika;
  • Vyzývame vidieť a rozpoznať zárodky a metamorfózy neofašizmu. Súčasný neonacizmus a neofašizmus prijímajú nové formy, avšak ich podstata zostáva nezmenená: prevaha jedných nad druhými. Neofašizmus dnes – to nie sú len potomkovia nacistov, či náboženskí radikáli, ale aj prax jednostranného zasahovania do vnútornej politiky suverénnych štátov, liberálny teror zakrytý pod masku „ľudských práv“ a je to aj likvidácia tradičných hodnôt, morálky, rodiny;
  • Vyjadrujeme obavu kvôli militaristickým tendenciám vo svetovej politike. Sily, ktoré sa usilujú o vojnu, existujú aj dnes. Opäť potrebujú vojnu. Vykŕmené a ohlúpené sú nimi ozbrojené oddiely neofašistov, pripravených a snažiacich sa o vraždy, násilie, krádeže a o štart Tretej svetovej vojny;
  • Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým sú drahé ideály mieru a priateľstva medzi národmi, smelo a rázne zabojovať za dosiahnutie veľkého cieľa – nedopustiť znovuzrodenie neonacizmu a neofašizmu;
  • Vyzývame všetkých veteránov rozhodne sa postaviť za zjednotenie spoločného „Antifašistického frontu“ a proti akýmkoľvek krokom, smerujúcim k znovuzrodeniu nacizmu a fašizmu. Sme presvedčení, že mierumilovné sily veteránov, zjednotené na širokej antifašistickej platforme, sú schopné prekonať prekážky, ktoré im kladú nepriatelia mieru;
  • Slávnostne vyhlasujeme, že nebudeme šetriť sily, aby sme nepripustili znovuzrodenie nacizmu a fašizmu, a toto sa stane najlepším pamätníkom pre tých, ktorí padli v mene cti, slobody a nezávislosti národov;
  • Znásobíme spoločné opatrenia, smerujúce na zastavenie zločineckej agresie proti národu juhovýchodnej Ukrajiny na základe Minských dohôd z 12. februára 2015.
  • Obracajúc sa dnes k politikom a vládam všetkých krajín, vyhlasujeme: že všetci, ktorí podporujú neonacistické, neofašistické, radikálno-náboženské zoskupenia, sa sami stavajú proti cieľom a túžbam väčšiny ľudí vo svete.

My musíme vniesť svoj vklad do tohto víťazstva!

Vec mieru zvíťazí!

 

Moskva, 27. marec 2015

02
apr
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*