Zachovajme pamäť a česť bojovníkov proti nacizmu a fašizmu.

Zachovajme pamäť a česť bojovníkov proti nacizmu a fašizmu

V dňoch 19. až 21. septembra 2018 sa v Plzni konalo spoločné rokovanie
Výkonného výboru ÚV ČSBS a Predsedníctva Ústrednej rady SZPB, ktoré si
pripomenulo 100. výročie vzniku ČSR a prijatie Deklarácie slovenského národa.
Členovia oboch Zväzov vyjadrili znepokojenie s pozvoľným ústupom niektorých
domácich a európskych politikov od hodnôt, na ktorých bola po porážke nacizmu a fašizmu
budovaná európska spoločnosť. „Agresor je mnohokrát vydávaný za obeť a obete sú
vydávané za agresorov. Tieto prejavy nie sú len v Českej republike alebo Slovenskej
republike, ale v celej Európe. Preto je nutné zintenzívniť osvetovú prácu nielen smerom
k členskej základni zväzov, ale i k širokej verejnosti, politikom a predovšetkým k mladej
generácii, ku školám všetkých druhov a stupňov. Generácia prichádzajúca po nás musí vedieť,
čo to bol nacizmus a fašizmus a k čomu v spoločnosti smeruje! Našou jednoznačnou úlohou
je zachovať pamäť a česť bojovníkov proti nacizmu a fašizmu,“ uvádza sa v spoločnom
vyhlásení.
Účastníkov stretnutia pozdravil hajtman Plzenského kraja Josef Bernard, ktorý
predstavil kraj hostiteľov a pripomenul dôležité postavenie odbojárov pri zachovávaní
pamiatky na všetkých hrdinov, ktorí sa postavili aj so zbraňou v ruke proti nacistom a ich
pomáhačom.
V neformálnej diskusii vystúpili viacerí členovia ČSBS a SZPB. Vymenili si praktické
skúsenosti z rozvíjania antifašistickej platformy a prehlbovania spolupráce. Svoje posolstvo
vyjadrili vo Vyhlásení k členom ČSBS a SZPB a k občanom ČR a SR. (Vyhlásenie
prinášame v plnom znení na webe SZPB.)
Na rokovaní sa aj oceňovalo: Predseda ČSBS Jaroslav Vodička odovzdal zlatú pamätnú
medailu 2. stupňa vojnovým veteránom Karolovi Kunovi a Jánovi Chudíkovi, striebornú
pamätnú medailu 2. stupňa oblastnému tajomníkovi z Brezna Jánovi Šulejovi. Predseda SZPB
Pavol Sečkár odovzdal Pamätnú medailu M. R. Štefánika 2. stupňa členom ČSBS Jaroslavovi
Kalivodovi, Zdenke Valouchovej a Miroslavovi Mikulčákovi.
V rámci 2. rokovacieho dňa sa všetci zúčastnili pietneho aktu pri Pamätníku občanov
Československa vyhnaných v roku 1938 z českého pohraničia. Rokovanie skončilo pozvaním
predsedu SZPB Pavla Sečkára na budúcoročné stretnutie Výkonného výboru ÚV ČSBS a
Predsedníctva Ústrednej rady SZPB, ktoré by sa malo uskutočniť počas osláv 75. výročia
SNP v Banskej Bystrici.
Vladimír Dobrovič
Popis pod foto:
Delegácie ČSBS a SZPB kladú vence k Pamätníku občanov Československa vyhnaných v roku
1938 z českého pohraničia.

 

05
okt
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*