Západ mal šťastie, že ZSSR vykrútil Hitlerovi krk

Washigton Post: Západ mal šťastie, že ZSSR vykrútil krk Hitlerovi

 

Západ by bez ohľadu na zhoršenie vzťahov s Moskvou nemal zabúdať na kolosálne obete a hrdinstvo sovietskeho ľudu cez 2. sv. vojnu, píše Washington Post, dodávajúc, že Sovietsky zväz zaplatil obrovskú cenu za víťazstvo a bez neho by bola porážka nacistov neuskutočniteľná.

Podľa prepočtov na každého zabitého amerického vojaka pripadá 80 sovietskych bojovníkov. Červená armáda vraj bola „hlavným motorom likvidácie nacizmu“ citujú noviny britského novinára a historika Maxa Hastingsa. Pričom Sovietsky zväz zaplatil za toto obrovskú cenu: v 2. sv. vojne zahynulo približne 26 miliónov obyvateľov, vrátane 11 miliónov vojakov (Podľa ruských údajov ZSSR stratil 27,8 milióna obyvateľov a z toho 7,8 milióna vojakov – pozn. red.).

Západní spojenci mali podľa Hastingsa „mimoriadne šťastie“, že práve Rusi a nie oni platili plnú cenu za víťazstvo vo vojne, stiahnuc na seba 95 % vojenských strát troch superveľmocí aliancie (zrejme sa tým myslí USA, V. Británia a Francúzsko – pozn. red.). Na západnom fronte sa vôbec nekonali bitky, ktoré by sa mohli čo i len porovnať svojím rozsahom so Stalingradskou alebo Kurskou bitkou.

Hitler nazeral na územie terajšej východnej Európy ako na budúce miesto osídlenia árijskej rasy, čo ho priviedlo k systematickým pokusom zlikvidovať celé skupiny obyvateľstva, napríklad milióny európskych židov. „Hitler chcel zlikvidovať nielen židov, no zničiť aj Poľsko a Sovietsky zväz, zlikvidovať ich vládnuce triedy a zabiť desiatky miliónov Slovanov“, cituje Washington Post historika Timothy Snydera.

Sovietsky zväz k roku 1943 stratil okolo 5 miliónov vojakov a nacisti mu obsadili približne dve tretiny priemyselných kapacít. No a to, že štát dokázal späť zahnať Nemcov svedčí o chrabrosti sovietskych vojakov a o šokujúcej cene, ktorá bola za to zaplatená.

Podľa prepočtov približne 60 % ruských rodín stratilo vo vojne najmenej jedného svojho príbuzného.

Podľa vz.ru, 2015

10
máj
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*