Zhromaždenie a rezolúcia počas výročia posledného boja s banderovcami vo Veľkej Lodine

18. máj 2014 – Zhromaždenie a rezolúcia počas výročia posledného boja s banderovcami vo Veľkej Lodine.

 

V nedeľu 18. mája sa pri pamätníčku posledných obetí bojov proti banderovcom vo Veľkej Lodine konalo 8. spomienkové pietne stretnutie. Pri pamätnom nápise na kameni na pamiatku stržm. Jozefa Proška a strž. Emanuela Poláka, zversky zavraždených 4. mája 1948, sa zišli občania zo Slovenska a Českej republiky, z ktorých niektorí sa ešte pamätajú na  výčiny banderovcov, iní ich zasa poznajú z rozprávania svojich rodičov.

Takmer všetci ich poznajú z dokumentov po 2. svetovej vojne na Ukrajine, v Poľsku a v Československu, aj históriu a činnosť banderovských jednotiek SS.

O to nepochopiteľnejšia je pre nás podpora štátnemu prevratu, vedenému práve banderovcami a fašistami z Pravého sektora na Ukrajine štátmi Európskej únie a NATO. Veď ich pôsobenie na Majdane bolo skoro vernou kópiou ich činnosti – týrania a vraždenia v 2. svetovej vojne. Prekrúcanie faktov a skutočností predajnými novinármi a zvaľovanie viny na Ruskú federáciu v nás vzbudili odpor aj preto, lebo niekoľkí účastníci tohto pietneho stretnutia sa nechtiac stali aj svedkami udalostí na Majdane.

Na znak nesúhlasu s podporou banderovsko-fašistickému prevratu na Ukrajine, s nezákonným zvrhnutím riadne zvoleného prezidenta a nepravdivým zvaľovaním viny za prevrat, týranie a vraždy na ruskojazyčných obyvateľov Ukrajiny štátmi NATO a EÚ na Ruskú federáciu,  sme prijali rezolúciu. (Redakcia Bojovníka má jej text k dispozícii).

Náš protest a nesúhlas s postupom štátov NATO a Európskej únie je vyjadrením názoru nielen vyše 120 účastníkov stretnutia z rôznych spoločenských organizácií a politických strán a hnutí a ich sympatizantov, ale aj väčšiny našich priateľov a známych.

Ing. Ján Uhrík, poverený hovorca organizátorov

 

 

Rezolúcia

účastníkov 8. pietneho spomienkového stretnutia

na posledné obete bojov proti banderovcom, konaného 18. mája 2014 vo Veľkej Lodine

 

My, členovia Klubu českého pohraničia, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Združenia slovanskej vzájomnosti, členovia politických strán a hnutí a naši sympatizanti, prítomní na 8. spomienkovom stretnutí na počesť posledných obetí banderovcov na území Slovenska zo 4. mája 1948, protestujeme proti fašistickému prevratu na Ukrajine.

  • Protestujeme proti uchopeniu moci v nám susednej krajine fašistami z „pravého sektora“ a banderovcami podporovanými USA, NATO, vládami EÚ a medzinárodným kapitálom s cieľom zmocniť sa Ukrajiny, jej bohatstva a ďalej ožobračovať už tak ťažko skúšaný ukrajinský ľud a vyvolať bratovražednú vojnu medzi slovanskými národmi Ruska a Ukrajiny;
  • Podporujeme kroky Ruska v snahe urovnať rozkol rokovaním a zabrániť vraždeniu civilného obyvateľstva a navzájom sa ozbrojených profašistických a protifašistických skupín;
  • Vyzývame vlády USA, NATO a EÚ, aby prestali zasahovať do vnútorných sporov na Ukrajine a podnecovať k nenávisti voči Rusku v Európe a vo svete;
  • Sme za jednotnú, pokojnú a prosperujúcu Ukrajinu, pričom uznávame neodňateľné právo občanov rozhodnúť o svojom osude, sebaurčení a pričlenení sa k štátu, kde očakáva šťastnejší život bez hrozby zbraňami ich odporcami;
  • Žiadame vojnových štváčov USA a NATO, aby prestali rozmiestňovať svojich vojakov okolo hraníc Ruska, na cudzom území, pokrytecky obviňujúc Rusko z „nezákonných“ presunov svojich vojsk na svojom výsostnom území;
  • Snaha „jastrabov“ o rozdrobenie Ruska, získanie jeho nesmierneho prírodného bohatstva a ovládnutie a zotročenie jeho ľudu smeruje jednoznačne k tretej svetovej vojne a sebazničeniu ľudstva;
  • Sme za mierové spolunažívanie a spoluprácu všetkých národov a štátov, bez cudzích vojenských základní a hrozieb vojnou;
  • Žiadame vládu USA, NATO, EÚ (vrátane vlády SR) o skončenie podpory vlády ukrajinských fašistov, zasahovania do vnútorných vecí Ukrajiny a podpory medzinárodného terorizmu nielen na Ukrajine, ale aj v ostatných štátoch sveta.

 

Účastníci pietneho stretnutia: vyše 120 prítomných

 

Vo Veľkej Lodine, 18. máj 2014

18
máj
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*