Zľavnené vstupenky už má aj Nitra

Zľavnené vstupenky poskytuje aj Nitriansky samosprávny kraj

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Odboru sociálnej politiky Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR prerokovalo so samosprávnymi krajmi možnosť poskytovania voľných alebo zľavnených vstupeniek pre vojnových veteránov do kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Ďalšie zľavnené vstupenky a zvýhodnenú registráciu do knižníc po preukázaní sa  preukazom vojnového veterána poskytuje Nitriansky samosprávny kraj. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedených kultúrnych zariadeniach.

Zasielame Vám zoznam týchto kultúrnych zariadení. Žiadame Vás, aby ste o uvedenej možnosti informovali členov Vášho občianskeho združenia, ktorí sú vojnovými veteránmi a o zverejnenie uvedeného zoznamu na Vašej webovej stránke.

 

Zoznam je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky  http://www.mosr.sk/zlavnene-vstupy/.

 

S pozdravom

 

Ing. Eva HAVASIOVÁ
Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov
Ministerstvo obrany SR

24
apr
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*