Zľavy pre veteránov

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Sekcie ľudských zdrojov MO SR prerokovalo so samosprávnymi krajmi možnosť poskytovania voľných alebo zľavnených vstupeniek pre vojnových veteránov do kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj potvrdil poskytovanie zlacnených vstupeniek do divadiel Bratislavské bábkové divadlo, Ludus, Aréna a Astorka, do Malokarpatského múzea v Pezinku a zvýhodnené zaregistrovanie sa do Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Zoznam je zverejnený na webovej stránke MO SR:  http://www.mosr.sk/zlavnene-vstupy/.

Ing. Eva Havasiová, hlavný štátny radca

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 • Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 811 08 Bratislava
  50 % z ceny lístka, platí od 20. 9. 2016.
 • Divadlo LUDUS, Pribinova 25 (Heineken Tower Stage), 811 09 Bratislava
  Cena lístka od 1 do 3 Eur, platí od 20. 9. 2016.
 • Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
  50 % zľava z ceny lístka, platí od 23. 6. 2016.
 • Divadlo ASTORKA Korzo 90, Nám. SNP 33, 811 09 Bratislava
  Cena lístka 5 Eur, platí od 15. 9. 2016.
 • Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok
  Cena registračného poplatku 1 Eur, platí od 1. 6. 2016.
 • Malokarpatské múzeum Pezinok, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
  50 % zľava z ceny vstupu, platí od 23. 9. 2016

24
apr
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*