Kancelária Ústrednej rady SZPB Bratislava

Meno Pozícia Telefón E-mail
Sekretariát predsedu SZPB
Ing. Pavol Sečkár, PhD. predseda 02/38 10 49 43
0903 227 044
Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc. tajomník 02/38 10 49 45
0911 716 451
 tajomnik@szpb.sk
Zdenka Šramková sekretárka 02/38 10 49 41 sekretariat@szpb.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Jana Staroselská, CSc. vedúca ekonomického oddelenia 02/38 10 49 42
0911 151 512
 ekonomka@szpb.sk
Ing. Peter Baroš odborný referent ekonomického oddelenia 0911 716 452 asistenteko@szpb.sk
Eva Spišáková účtovníčka a mzdárka
Koordinačné oddelenie
Ing. Jozef Ťažký vedúci koordinačného oddelenia 02/38 10 49 44
0903 733 185
asistent@szpb.sk
Denisa Žiaková referentka organizačného oddelenia 02/38 10 49 46 orgreferent@szpb.sk
Mediálne oddelenie
Braňo Ondruš Vedúci mediálneho oddelenia, šéfredaktor Bojovníka 0915 290 059 redakcia@bojovnik.eu

sefredaktor@szpb.sk

Martin Krno editor dvojtýždenníka Bojovník 0905 333 482
Mgr. Darina Molnárová referentka redakcie 02/38 10 49 48 bojovnik@szpb.sk
Ján Rohár webová redakcia, facebook 0910 257 665 media@szpb.sk
Sofia Prétorová redaktorka dvojtýždenníka Bojovník 0915 091 250 pretorova@bojovnik.eu
Lenka Želonková redaktorka dvojtýždenníka Bojovník 0944 230 979 zelonkova@bojovnik.eu
Boris Macko redaktor dvojtýždenníka Bojovník macko@bojovnik.eu
Maroš Čupka redaktor dvojtýždenníka Bojovník cupka@bojovnik.eu
Branislav Balogh webový redaktor
Vladimír Mikunda Ročenka odbojárov 0903 254 027 vmikunda@centrum.sk
15
júl
2013