Kancelária Ústrednej rady SZPB Bratislava

Meno Pozícia Telefón E-mail
Sekretariát predsedu SZPB
Ing. Pavol Sečkár, PhD. predseda 02/38 10 49 43
0903 227 044
Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc. tajomník 02/38 10 49 45
0911 716 451
 tajomnik@szpb.sk
Zdenka Šramková sekretárka 02/38 10 49 41 sekretariat@szpb.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Jana Staroselská, CSc. vedúca ekonomického oddelenia 02/38 10 49 42
0911 151 512
 ekonomka@szpb.sk
Ing. Peter Baroš odborný referent ekonomického oddelenia 0911 716 452 asistenteko@szpb.sk
Eva Spišáková účtovníčka a mzdárka
Koordinačné oddelenie
Ing. Jozef Ťažký vedúci koordinačného oddelenia 02/38 10 49 44
0903 733 185
asistent@szpb.sk
Denisa Žiaková referentka organizačného oddelenia 02/38 10 49 46 orgreferent@szpb.sk
Mediálne oddelenie
Vladimír Mikunda Vedúci mediálneho oddelenia, šéfredaktor Bojovníka a Ročenky odbojárov 0903 254 027 sefredaktor@szpb.sk
Vladimír Dobrovič editor dvojtýždenníka Bojovník
Adriana Mikundová redaktorka dvojtýždenníka Bojovník
Mgr. Darina Molnárová referentka redakcie 02/38 10 49 48 bojovnik@szpb.sk
15
júl
2013