OblV SZPB Spišská Nová Ves

Meno Pozícia Telefón E-mail
053/446 1032 oblvsnv@szpb.sk
Mikuláš Repčiak predseda 0905 908 535
Michal Kuchár tajomník 0910 375 635

Napíšte nám!

20
okt
2017