OblV SZPB Svidník

Meno Pozícia Telefón E-mail
 Administratívna budova 054/752 1685 oblvsk@szpb.sk
PaedDr. Jozef Rodák predseda 0917 572 707
Jozef Žižák tajomník 0911 999 089

Napíšte nám!

20
okt
2017