OblV SZPB Trenčín

Meno Pozícia Telefón E-mail
 Kasárne SNP 032/743 4254 oblvtn@szpb.sk
Ing. Ján Holička predseda 0903 586 700
Katarína Plevová tajomník 0908 719 421

» » » SAMOSTATNÉ WEBSTRÁNKY Oblastného výboru SZPB Trenčín: www.szpb.sk/trencin » » »

Napíšte nám!

20
okt
2017