Predsedníctvo ÚR SZPB

Por.č. Titul, priezvisko, meno
adresa bydliska
Dátum
narodenia
Telefón/
mobil
OblV
SZPB
1. Ing. BRNDIAR Pavel
Sídlisko Rimava 37/20
979 01  Rimavská Sobota
08.01.1943 0905 330 100 Rimavská Sobota
2. MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
01.01.1945 0905 535 242 Ružomberok
podpredseda
3.  RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
14.5.1939 0904 576 204 Žilina
podpredseda
4. RSDr. HAVEL Jozef
951 17  Cabaj Čápor 1206
21.01.1943 0907 706 252 Nitra
5. Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
27.04.1928 0903 437 845 HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
6. Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24 Veľký Biel
06.10.1950 0902 964 009 Rožňava
podpredseda
7. Doc. PhDr.Viliam Longauer, CSc.

Plánky 1672/43

943 57 Bratislava

30.08.1944 0911 716 451 tajomník ÚR SZPB
8. Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
24.01.1939 0903 227044 predseda SZPB
27
okt
2017

Diskusia

Facebook

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*