Predsedníctvo ÚR SZPB

Por.č. Titul, priezvisko, meno
adresa bydliska
Dátum
narodenia
Telefón/
mobil
OblV
SZPB
1. Ing. BLAHA Benjamín
067 83  Kamienka 139
09.07.1960 0917 945 429 Humenné
2. JUDr. BALÁŽ Štefan
Sídlisko Rimava 11/34
979 01  Rimavská Sobota
04.04.1942 0905 848 870 Rimavská Sobota
3. MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
01.01.1945 0905 535 242 Ružomberok
podpredseda
4.  RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
14.5.1939 0904 576 204 Žilina
podpredseda
5. Mgr. GERGEĽOVÁ Monika
Mieru 5
044 14  Čaňa
05.05.1980 0915 968 041 Košice
6. PhDr. KRNO Martin
Holubyho 1
811 03  Bratislava
12.07.1958 0905 333 482 Bratislava
7. Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
27.04.1928 0903 437 845 HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
8. Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24 Veľký Biel
06.10.1950 0902 964 009 Rožňava
podpredseda
9. Docv. PhDr. Viliam Longauer, CSc.
Plánky 1672/43
943 57  Bratislava
30.08.1944 0911 716 451 tajomník ÚR SZPB
10. Ing. PACEK Ján
Pri ihrisku 5
976 96  Medzibrod
28.4.1953 0905 862 753 Banská Bystrica
11. Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
24.01.1939 0903 227044 predseda SZPB

Predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár

27
okt
2017

Diskusia

Facebook

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*