Ústredná rada SZPB

Por.č. Titul, priezvisko, meno
adresa bydliska
Dátum
narodenia
Telefón/
mobil
OblV
SZPB
1. BAJTOŠ Štefan
Zelená 286/4
053 14  Spišský Štvrtok
02.09.1949 0908 912 165 Spišská Nova Ves
2. Ing. BLÁHA Benjamín
067 83  Kamienka 139
09.07.1960 0917 945 429 Humenné
3. Ing. BRNDIAR Pavel
Sídlisko Rimava 37/20
979 01  Rimavská Sobota
08.01.1943 0905 330 100 Rimavská Sobota
4. BULKO  Jaroslav
Hurbanova 1/6
965 01  Žiar n/Hronom
18.12.1943 0905 784 363 Žiar nad Hronom
5. MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
01.01.1945 0905 535 242 Ružomberok
6. Mgr. DIANIŠKA Ján
Lidické nám. 1
040 22  Košice
12.05.1953 0903 625 773 Košice
7.  RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
14.5.1939 0904 576 204 Žilina
8. Ing. DUBEŇ Ľubomír
Vojenská 352
900 41  Rovinka
29.03.1955 0918 908 042 HOSk letcov
bojovníkov
v SNP a zahraničí
9. Dr. Ing. FECKO Artem
Toplianska 4
085 01  Bardejov
28.02.1944 0905 904 093 Bardejov
10. RSDr. HAMAR Ján
M.R.Štefánika 51
934 01  Levice
01.01.1945 0902 838 575 Levice
11. RSDr. HAVEL Jozef
951 17  Cabaj Čápor 1206
21.01.1943 0907 706 252 Nitra
12. HLOŽKA Pavol
A. Hlinku 37/13
921 01  Piešťany
03.02.1936 033/7621181 Piešťany
13. Ing. HOLIČKA Ján
SNP 84
914 51  Trenčianske Teplice
22.10.1946 0903 586 700 Trenčín
14. HULÍNEK  Ján
Stromová 11
915 01  Nové Mesto n/Váhom
01.02.1939 032/7718918 Nové Mesto n/Váhom
15. JUDr. CHUDÍK Ján, CSc.
Ožvoldíkova 11
841 02  Bratislava
12.11.1926 HOSk vojakov
zahraničných a
spojeneckých armád
16. Doc.PhDr.PaedDr. JANAS Karol, PhD.
Ivana Krasku 251/58
017 01  Považská Bystrica
07.10.1970 0903 608 571 Považská Bystrica
17. Ing. JANSKÝ  Jozef
925 31  Gáň 231
31.03.1947 0905 527 533 Galanta
18. PaedDr. JŮZKOVÁ Dagmar
Mallého 28
909 01  Skalica
23.05.1964 0904 976 729
0908 110 103
djuzkova@gmail.com
Senica
19. Ing. KOPKO  Michal
Partizánska 3266/4
058 01  Poprad
12.05.1958 052/7725023
052/4561183
0903 990 106
Poprad
20. PhDr. KRNO Martin
Holubyho 1
811 03  Bratislava
12.07.1958 0905 333 482
martin.krno1@gmail.com
Bratislava
21. Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
27.04.1928 0903 437 845 HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
22. Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24  Veľký Biel
06.10.1950 0902 964 009 Rožňava
23. Doc.PhDr.RSDr. LONGAUER Viliam, CSc.
Plánky 1672/43
943 57  Bratislava
30.08.1944 0911 716 451 tajomník ÚR SZPB
24. Ing. LUKÁČ Marián
Kúpeľská 31
073 01  Sobrance
23.4.1956 0910 788 466 Michalovce
25. Ing. MACHOVIČ Ján
Palugyaya 5
031 01  Liptovský Mikuláš
25.11.1955 0905 247 250 Liptovský Mikuláš
26. Bc. MAJCHROVIČOVÁ Anna
065 01  Hniezdne 248
20.05.1963 0903 593 468 Stará Ľubovňa
27. MARUNIČ Jozef
Štefánikova 14
943 01  Štúrovo
08.06.1950 0902 094 234 Nové Zámky
28. Ing. PACEK Ján
Pri ihrisku 5
976 96  Medzibrod
28.4.1953 0905 862 753 Banská Bystrica
29. PACKOVÁ Darina
094 34  Bystré 508
21.03.1950 0918 251 560 Vranov nad Topľou
30. RSDr. PETRÁŠ Jozef
G. Dusíka 58
917 00  Trnava
10.03.1954 0903 820069 Trnava
31. Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
24.01.1939 0903 227044 predseda SZPB
32. ŠMIGA Vladimír
kpt. Nálepku 460/64
068 01  Medzilaborce
02.06.1952 0908 033 582 Medzilaborce
33. ŠULEJ Ján
Clementisova 753
976 69  Pohorelá
08.05.1947 0905 517 903 Brezno
34. Ing. TOMČÍK Miroslav

082 66  Hubošovce 62

 03.11.1960 0911 982 923 Prešov
35. Ing. UHRÍK  Ján
Puškinova 33
091 01  Stropkov
19.05.1950 0904 920 437 Svidník
36. URBAN  Milan
Svätoplukova 9
075 01  Trebišov
19.01.1945 0905 398 693 Trebišov
37. VÁCLAVÍK  Rudolf
Rúbanisko II-31
984 03  Lučenec
27.08.1942 0915 510166 Lučenec
38. VAŇO Anton
Nová 1/7
972 17  Kanianka
03.12.1941 046/5418428 Prievidza
39. ŽINGOR Radomír

038 04  Bystrička 123

20.09.1936 0905 143 741 Martin

 

27
okt
2017

Diskusia

Facebook

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*