Ústredná rada SZPB

Por.č. Titul, priezvisko, meno
adresa bydliska
Dátum
narodenia
Telefón/
mobil
OblV
SZPB
1. Ing. BLAHA Benjamín
067 83  Kamienka 139
09.07.1960 0917 945 429 Humenné
2. JUDr. BALÁŽ Štefan
Sídlisko Rimava 11/34
979 01  Rimavská Sobota
04.04.1943 0905 848 870 Rimavská Sobota
3. BULKO  Jaroslav
Hurbanova 1/6
965 01  Žiar n/Hronom
18.12.1943 0905 784 363 Žiar nad Hronom
4. RSDr. CEROVSKÝ Jozef
Kuzmányho 10
984 01  Lučenec
19.07.1950 0904 880 825 Lučenec
5. MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
01.01.1945 0905 535 242 Ružomberok
6. Ing. ČORBA Jozef
Prostějovská 113
080 01  Prešov
01.05.1950 0905 799 096 Prešov
7.  RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
14.5.1939 0904 576 204 Žilina
8. Ing. DUBEŇ Ľubomír
Vojenská 352
900 41  Rovinka
29.03.1955 0918 908 042 HOSk letcov
bojovníkov
v SNP a zahraničí
9. Dr. Ing. FECKO Artem
Toplianska 4
085 01  Bardejov
28.02.1944 0905 904 093 Bardejov
10. Mgr. GERGEĽOVÁ Monika
Mieru 5
044 14  Čaňa
05.05.1980 0915 968 041 Košice
11. RSDr. HAMAR Ján
M.R.Štefánika 51
934 01  Levice
01.01.1945 0902 838 575 Levice
12. RSDr. HAVEL Jozef
951 17  Cabaj Čápor 1206
21.01.1943 0907 706 252 Nitra
13. JUDr. CHUDÍK Ján, CSc.
Ožvoldíkova 11
841 02  Bratislava
12.11.1926 HOSk vojakov
zahraničných a
spojeneckých armád
14. Ing. JANSKÝ  Jozef
925 31  Gáň 231
31.03.1947 0905 527 533 Galanta
15. Ing. KOPKO  Michal
Partizánska 3266/4
058 01  Poprad
12.05.1958 052/7725023
052/4561183
0903 990 106
Poprad
16. RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil
J. Hašku 21
915 01  Nové Mesto nad Váhom
30.11.1953 Nové Mesto nad Váhom
17. PhDr. KRNO Martin
Holubyho 1
811 03  Bratislava
12.07.1958 0905 333 482 Bratislava
18. Ing. KULIK Dušan
Horný Šianec 11
911 01  Trenčín
15.11.1954 0905 205 417 Trenčín
19. Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
27.04.1928 0903 437 845 HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
20. Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24  Veľký Biel
06.10.1950 0902 964 009 Rožňava
21. LIBA Mirko
Wurmova 7
040 23  Košice
17.10.1947 0911 471 017 HOSk 1.ČSA
22. Doc.PhDr.RSDr. LONGAUER Viliam, CSc.
Plánky 1672/43
943 57  Bratislava
30.08.1944 0911 716 451 tajomník ÚR SZPB
23. Ing. MARTINKO Ján
Brezová 488/6
031 04  Liptovský Mikuláš – Podbreziny
27.07.1946 0907 106 174 Liptovský Mikuláš
24. MARUNIČ Jozef
Štefánikova 14
943 01  Štúrovo
08.06.1950 0902 094 234 Nové Zámky
25. MELICHEROVÁ Anna
065 31  Jarabina 134
01.01.1949 0907 823 950 Stará Ľubovňa
26. MISALOVÁ Zdenka
Novomeského 1210/64
905 01  Senica
15.06.1952 Senica
27. PhDr. NÁHLIK Miroslav
Slnečná 8
962 37  Kováčová
05.01.1962 0911 330 533 Zvolen
28. JUDr. NOSKO Ivan
Sietná 1067
092 03  Vrbové
05.04.1951 0905 575 796 Piešťany
29. NOVOTNÝ Jozef
Iliašovská 30
053 33  Smižany
10.7.1951 Spišská Nová Ves
30. Ing. PACEK Ján
Pri ihrisku 5
976 96  Medzibrod
28.4.1953 0905 862 753 Banská Bystrica
31. Ing. PETER Michal
094 31  Petrovce
09.04.1953 0903 215 797 Vranov nad Topľou
32. JUDr. PETRÁŠ Jozef
29. augusta 13
038 52  Sučany
20.02.1950 0911 832 645 Martin
33. RSDr. PETRÁŠ Jozef
G. Dusíka 58
917 00  Trnava
10.03.1954 0903 820 069 Trnava
34. Ing. PETRÍK Pavel
Zakvášov 1518
017 01  Považská Bystrica
04.12.1954 Považská Bystrica
35. Ing. PREGA Miroslav
M. Rázusa 1
071 01  Michalovce
20.01.1953 0911 351 050 Michalovce
36. Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
24.01.1939 0903 227044 predseda SZPB
37. ŠMIGA Vladimír
kpt. Nálepku 460/64
068 01  Medzilaborce
02.06.1952 0908 033 582 Medzilaborce
38. ŠULEJ Ján
Clementisova 753
976 69  Pohorelá
08.05.1947 0905 517 903 Brezno
39. Ing. UHRÍK  Ján
Puškinova 33
091 01  Stropkov
19.05.1950 0904 920 437 Svidník
40. URBAN  Milan
Svätoplukova 9
075 01  Trebišov
19.01.1945 0905 398 693 Trebišov
41. Bc. ŽIAK Ján
Š. Králika 7/13
971 01  Prievidza
31.08.1950 0903 327 Prievidza
27
okt
2017

Diskusia

Facebook

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*